Inne zaburzenia i problemy – Sprawdź

  • Zaburzenia zachowania (agresja, nieposłuszeństwo, trudności w stosowaniu ogólnych zasad i skłonność do łamania prawa, wybuchy złości, antyspołeczne, zachowania buntownicze i opozycyjne);
  • Zaburzenia tikowe;
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
  • Zaburzenia psychosomatyczne;
  • Zaburzenia rozwojowe (Autyzm, Zespół Aspergera, opóźniony rozwój);
  • Sytuacje okołorozwodowe ( odnalezienie się w rodzinie patchworkowej, mediacje rodziców, wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu, wsparcie rodziny);
  • Trudności adaptacyjne (zmiana miejsca zamieszkania, śmierć bliskiej osoby, choroba, pierwsze (czasami trudne) przeżycia miłości i zawodu, narodziny rodzeństwa);
  • Moczenie nocne;
  • Trudności w relacji z rówieśnikami
samotność u nastolatków

Samotność u nastolatków – jak sobie poradzić?

Samotność u nastolatków to problem, który zdarza się coraz częściej. Zapracowani rodzice, choć potrafią zapewnić …

dziecko nie chce chodzić do szkoły

Dziecko nie chce chodzić do szkoły! Co robić?

Wypełnianie obowiązku edukacyjnego niektórym dzieciom przychodzi z łatwością. Dla innych jest raczej musem niż przyjemnością, …

czy karać dziecko

Czy karać dziecko?

Dyscyplinowanie dzieci, uczenie ich życia i zasad, jakie nim rządzą to dla każdego rodzica spore wyzwanie. Dzisiaj, bardziej …