Inne zaburzenia i problemy – Sprawdź

  • Zaburzenia zachowania (agresja, nieposłuszeństwo, trudności w stosowaniu ogólnych zasad i skłonność do łamania prawa, wybuchy złości, antyspołeczne, zachowania buntownicze i opozycyjne);
  • Zaburzenia tikowe;
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
  • Zaburzenia psychosomatyczne;
  • Zaburzenia rozwojowe (Autyzm, Zespół Aspergera, opóźniony rozwój);
  • Sytuacje okołorozwodowe ( odnalezienie się w rodzinie patchworkowej, mediacje rodziców, wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu, wsparcie rodziny);
  • Trudności adaptacyjne (zmiana miejsca zamieszkania, śmierć bliskiej osoby, choroba, pierwsze (czasami trudne) przeżycia miłości i zawodu, narodziny rodzeństwa);
  • Moczenie nocne;
  • Trudności w relacji z rówieśnikami

Jak zdobyć szacunek u dziecka?

Niejeden rodzic zastanawia się, jak zdobyć szacunek u dziecka. Okazywanie szacunku to traktowanie innych w sposób życzliwy, …

terapia par

Jak wygląda terapia małżeńska?

Podjęcie decyzji o poszukaniu pomocy na zewnątrz nie jest łatwe. Często jednak terapia małżeńska to konieczność …

asperger u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych

Asperger to zaburzenie, które kojarzy się głównie z dziećmi i młodzieżą. Rzeczywiście najczęściej jest rozpoznawane …