Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.spokojwglowie.pl

Administratorem strony jest Monika Chrapińska-Krupa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Gabinet Psychologii i Psychoterapii Monika Chrapińska-Krupa” z siedzibą w Wołominie (05-200), ul. Polna 1/6  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 364484639,  posługujący się numerem NIP 701-001-32-90.

Kontakt z administratorem możliwy pod pod adresem e-mail psycholog@spokojwglowie.pl lub pod numerem telefonu 501-775-717.

Punkt 1

Definicje:

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Monika Chrapińska-Krupa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Gabinet Psychologii i Psychoterapii Monika Chrapińska-Krupa” z siedzibą w Wołominie (05-200), ul. Polna 1/6, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 364484639, posługujący się numerem NIP 701-001-32-90,
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.spokojwglowie.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony

  Punkt 2

  Pliki cookies:

  Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

  Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

  Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  Punkt 3

  Inne technologie:

  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • kod śledzenia Google Analitycs, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Adwords – w celu analizy statystyk Strony,  prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami.

   Punkt 4

   Dane osobowe:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Gabinet Psychologii i Psychoterapii Monika Chrapińska-Krupa, ul. Polna 1/6, 05-200 Wołomin, NIP 701-00132-90 (zwaną dalej: Gabinet)
  • Inspektorem ochrony danych w Gabinet jest pani Monika Chrapińska-Krupa, adres e-mail: psycholog@spokojwglowie.pl
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. a)-c) RODO w celu realizacji świadczenia usług psychologicznych, rozliczeń finansowych, wystawienia dokumentów księgowych, analiz i statystyk, wsparcia technicznego, działań informacyjnych odnośnie nowych usług w poradni, zapisów na zajęcia, powiadamiania o terminach zajęć za pomocą telefonu, wiadomości SMS, wiadomości e-mail, ewidencja czasu zajęć i realizacji, prowadzenia procesu terapeutycznego oraz diagnostycznego, powiadomienie o wystawieniu faktury przy pomocy email, telefon, sms, wystawiania opinii i zaświadczeń.
  • Gabinet jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: podmiotom obsługującym i utrzymującym system rezerwacji wizyt online, podmiotom utrzymującym techniczne zaplecze: domena, hosting, silnik strony internetowej.
 • Mogą Państwo złożyć do nas wniosek(dotyczy danych osobowych) o: sprostowanie i poprawienie istniejących danych, usunięcia danych które zostały umieszczone bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania(stosownie do złożonego wniosku), dostęp do danych, przeniesienie danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody.