uzależnienia

W swojej pracy bardzo cenie sobie drugiego człowieka, skupiam się na potencjale, który ukryty jest w każdym z nas. Staram się wydobyć wewnętrzne zasoby jednostki kierując je w stronę rozwiązywania wewnętrznych konfliktów, problemów. Pracuje w nurcie intergacyjnym (łączy elementy terapii humanistycznej, behawioralno-poznawczej, terapii schematu). Pozwala ona nie tylko na pracę nad problemem „tu i teraz”, umożliwia również docieranie do śladów minionych doświadczeń z poprzednich lat, które to właśnie wpłynęły na obecne problemy w funkcjonowaniu. Terapia ta daje również możliwość pracy nad zmianą schematów osobistych – czyli problemowych sposobów funkcjonowania w danych sytuacjach.

       Serdecznie zapraszam osoby, które zmagają się z trudnościami w swoim życiu, aktualnie są w kryzysie, zmagają się z depresją, stanami lękowymi, zaburzeniami osobowości, osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osoby z uzależnieniami behawioralnymi (np. hazard, zakupoholizm), rodziny osób uzależnionych, DDA.

Jestem mgr pedagogiki specjalnej (specjalizacja resocjalizacja i pomoc rodzinie)studia ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Specjalistą Psychoterapii Uzalenień i Współuzależnienia (ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w IPZ akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Aktualnie kształcę się w 4-letniej Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w IPZ akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Trener Umiejętności Psychospołecznych) w Intrze. Ukończyłam również szkolenie dotyczące uzależnień behawioralnych, oraz pracy z osobami uzależnionymi w pogłębionej fazie terapii. Stale podwyższam swoje kompetencje będąc uczestnikiem różnych szkoleń, warsztatów i konferencji z obszaru szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Pracuję pod stałą superwizją.