Terapia poznawczo – behawioralna (CBT)

By 14/11/2018 Grudzień 12th, 2018 Dorosły
monika-chrapińska-krupa-psycholog
Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) została opracowana w latach 60. XX wieku przez amerykańskiego psychiatrę Aarona Becka. Głównym założeniem CBT jest przekonanie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań, które nie zawsze są właściwe. Człowiek reaguje w określony sposób na sytuację, interpretuje ją tak jak się przyzwyczaił, często nie wiedząc, że jest to tylko jedna z wielu możliwych reakcji. Ludzie utrwalają zachowania i trudno im później wyjść poza stereotypowe reakcje, które często są niewłaściwe. Psychoterapia poznawczo-behawioralna pozwala wykryć te zniekształcone interpretacje rzeczywistości i zastąpić je właściwymi, a co za tym idzie polepszyć funkcjonowanie. Badania naukowe nad skutecznością terapii poznawczo-behawioralnej sprawiły, że obecnie jest ona najlepiej udokumentowaną formą leczenia metodami psychologicznymi i znajduje się w algorytmach postępowania terapeutycznego w leczeniu zaburzeń lękowych, afektywnych, schizofrenii, zaburzeń odżywiania, uzależnień i zaburzeń osobowości. (Psychiatria w Praktyce Klinicznej 2009)
Mgr Monika Chrapińska-Krupa
psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Leave a Reply