Apatia, przygnębienie, ciągły smutek i brak energii - to mogą być pierwsze objawy depresji. Nie wolno ich lekceważyć, ponieważ leczenie depresji to proces długotrwały, zazwyczaj obejmujący przyjmowanie środków farmakologicznych oraz psychoterapię. Pacjentów z Ząbek zapraszam do mojego gabinetu psychologicznego, w którym prowadzę skuteczne leczenie depresji u dzieci, nastolatków i dorosłych, stosując terapię poznawczo-behawioralną.

Depresja - coraz popularniejsza u dzieci i nastolatków

Jeszcze kilka lat temu depresja była uznawana za schorzenie dorosłych, jednak obecnie na zaburzenie to cierpią także dzieci i młodzież. Według badań, z depresją zmaga się od 0,5 do 2,5% dzieci, i od 2 do 8% nastolatków, przy czym częściej problemy te dotykają dziewczęta w okresie dojrzewania. Warto zwrócić uwagę, że depresja u dzieci przebiega nieco inaczej niż u dorosłych. Przejawia się m.in. w:

 • drażliwości i nerwowości (które przeważają nad smutkiem i przygnębieniem dominującymi u dorosłych),
 • często współwystępujących objawach somatycznych: bólach głowy i brzucha, spadku masy ciała, kołataniu serca i bólach w klatce piersiowej,
 • problemach z koncentracją,
 • pesymizmie,
 • społecznej izolacji (brak chęci do kontaktu z rówieśnikami, unikanie szkoły),
 • rozpamiętywaniu przeszłości i skrajnym pesymizmie w odniesieniu do przyszłości.

Jak leczyć depresję u dzieci i nastolatków? Wg badań 60% pacjentów stosuje leczenie farmakologiczne, jednak swoim pacjentom polecam, by połączyć je z psychoterapią w nurcie poznawczo-behawioralnym, co pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty i trwale zmienić sposób myślenia, przynosząc ostatecznie trwałe wyleczenie.

Depresja u dorosłych - daj sobie pomóc

Depresja u kobiet i mężczyzn to wciąż temat wstydliwy i trudny - wiele osób nie chce podjąć się leczenia, ponieważ w oczach społeczeństwa wiąże się ono z przyznaniem do słabości. W obawie przed oceną leczenie depresji jest pomijane, a ponieważ pacjent sam nie jest w stanie sobie poradzić, popada w coraz większe problemy. U dorosłych depresja objawia się przede wszystkim:

 • permanentnym smutkiem i przygnębieniem,
 • brakiem energii i apatią,
 • niską samooceną.

Z czego może wynikać depresja? Przede wszystkim ze współistnienia innych chorób, ale także z różnego rodzaju wydarzeń:

 • straty bliskiej osoby,
 • choroby,
 • utraty pracy,
 • rozwodu.

W przypadku dzieci i młodzieży częstą przyczyną depresji są: nękanie w szkole, rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania lub szkoły, słabe relacje z rodzicami lub rozstanie z dziewczyną / chłopakiem.

Depresja - skuteczna psychoterapia dla osób z Ząbek podstawą wyleczenia

Leczenie depresji, które prowadzę w swoim gabinecie dla pacjentów z Ząbek, obejmuje psychoterapię prowadzoną w nurcie poznawczo-behawioralnym. Nurt ten zakłada zależność pomiędzy myśleniem ludzi i ich emocjami a ich zachowaniem. Leczenie depresji u dzieci i nastolatków skupia się na:

 • zmianie postrzegania siebie, świata i innych i redukcję, a w dłuższej perspektywie wyeliminowanie negatywnego myślenia,
 • nauce kontroli nastroju i redukcji napięcia,
 • zastępowaniu negatywnych umiejętności interpersonalnych i sposobów rozwiązywania problemów bardziej funkcjonalnymi.

Leczenie depresji u najmłodszych pacjentów przebiega w ścisłym kontakcie z rodzicami, często z udziałem ich samych oraz ze wsparciem szkoły. Ponieważ depresja jest zaburzeniem nawracającym, może okazać się, że zasugeruję pacjentom z Ząbek przedłużenie terapii lub jej powtórzenie. W wielu przypadkach zalecam, by leczenie depresji w postaci psychoterapii było wspierane przez środki farmakologiczne.

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w psychoterapii osób z depresją - dzieci i dorosłych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Pracuję pod stałą superwizją, uczestniczę w szkoleniach, by podnosić swoje kwalifikacje. Moja wiedza i doświadczenie zostały wiele razy docenione - wypowiadałam się jako ekspert w programach telewizyjnych w tematyce zaburzeń u dzieci i młodzieży. Zapraszam mieszkańców Ząbek do kontaktu telefonicznego oraz umawiania wizyt online (poprzez kalendarz dostępny na naszej stronie). Ze mną przekonasz się, że zmiana myślenia i psychoterapia mogą znacząco odmienić życie - Twoje i Twojego dziecka!

Pomagamy pacjentom z wielu lokalizacji. Sprawdź:

fobii społecznej

Fobia społeczna – objawy, leczenie

Fobia społeczna to jeden z rodzajów lęku, który pojawia się w konkretnych sytuacjach życiowych lub przy spotkaniu niektórych …

bulimia

Bulimia – jak pomóc osobie z bulimią?

Bulimia, a w pełnym oryginalnym brzmieniu z języka łacińskiego bulimia nervosa to choroba o podłożu psychicznym. Zaburzenie …

alkoholu

Alkoholizm, uzależnienie od alkoholu – jak pomóc alkoholikowi?

Uzależnienie od alkoholu jest jednym z najtrudniejszych tematów poruszanych podczas psychoterapii. Nałóg ten wpływa …